top of page

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

Το τεχνικό γραφείο ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΩ αναλαμβάνει το παρακάτω πεδίο υπηρεσιών που αφορούν την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας:

 

 • Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

 • Τήρηση βιβλίου τεχνικού ασφαλείας και παροχή οδηγιών πρόληψης κινδύνου.

 • Συμβουλευτική για μέσα ατομικής προστασίας.

 • Μελέτες σήμανσης, σχεδιασμός πινακίδων προειδοποίησης και οδηγιών.

 • Μελέτες εργονομικής διάταξης εξοπλισμού και θέσεων εργασίας σύμφωνα με την νομοθεσία.

 • Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας αναλόγως της επιχείρησης.

 • Μετρήσεις φυσικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (θόρυβος, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, ακτινοβολία κ.α.) και παροχή συμβουλευτικής για τον περιορισμό τους.

 • Συμβουλευτική για διαδικασίες ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών και αντιμετώπισης εκτάκτων τεχνικών βλαβών.

 • Σχέδια / Φάκελοι Ασφάλειας Υγείας για τεχνικά έργα.

 • Συμβουλευτική και διευθέτηση γραφειοκρατικών υποθέσεων σε Υπηρεσίες.

 • Σεμινάρια εργασιακής ασφάλειας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :

 

 Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τεχνικό ασφαλείας;

 

   Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, υποχρεώνονται να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας ( παράγραφος 1 και 2  άρθρου 8 του Νόμου 3850/2010 | παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 17/1996 | άρθρο 4 του Νόμου  1568/1985). 

       Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και άνω εργαζόμενους, ο εργοδότης οφείλει να απασχολεί τον Τεχνικό Ασφαλείας κατά συγκεριμένες ελάχιστες ώρες ανά κατηγορία δραστηριότητας και αριθμό εργαζομένων. Οι ελάχιστες ώρες (μίνιμουμ) απασχόλησης του Τ.Α., καθορίζονται από τον πίνακα του άρθρο 21 του Ν. 3850/2010.

 

Πώς κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις για τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης και των προσόντων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας;

 

   Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας τους (Υψηλή-Α, Μέση-Β, Χαμηλή-Γ) όπως έχει καθοριστεί στον πίνακα του άρθρου 2 του Π.Δ. 294/1988 με σημειωμένους τους κωδικούς αριθμούς οικονομικής δραστηριότητας, βάσει της στατιστικής ταξινόμησης, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος του έτους 1980.

Τον πίνακα με τις κατηγορίες επικινδυνότητας μπορείτε να τον βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 

 

 

 

 

Πόσες κατ' ελάχιστο ώρες ετησίως πρέπει να απασχολώ τεχνικό ασφαλείας στην επιχείρηση μου;

 

  Αναλόγως της κατηγορίας επικινδυνότητας, που ορίζει ο πίνακας του προηγούμενου ερωτήματος, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των εργαζο-μένων της επιχείρησης, με ειδικούς συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010, με το αποτέλεσμα να αποτελεί τον απαιτούμενο κατ'ελάχιστο χρόνο απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας ή αντίστοιχα του Ιατρού εργασίας. Οι ώρες που προκύπτουν, κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

    Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας δεν μπορεί να υπολείπεται των 75 ωρών κατά έτος, για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50, 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους και 25 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους.

   Με την παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας τις απαιτούμενες ώρες απασχόλησης για Τ.Α. και Ι.Α.:

Ποια προσόντα και ειδικότητα απαιτείται να διαθέτει ο Τ.Α. για την επιχείρηση μου;

 

Βάσει του άρθρου 11 του Ν. 3850/2010 τα απαιτούμενα προσόντα του Τεχνικού ασφαλείας ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή είναι τα εξής:

 

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ).
β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των ΚΑΤΕΕ.
δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου η μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.


Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς του εδαφίου γ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφίου δ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή. Η προϋπηρεσία μειώνεται στη περίπτωση που ο τεχνικός ασφάλειας έχει επιμορφωθεί.

 

Το άρθρο 13 του Ν.38450/2010 αναφέρει αναλυτικά τις απαιτούμενες ειδικότητες των τεχνικών ασφάλειας µε βάση τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Τον πίνακα του νόμου μπορείτε να τον διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 

 

 

 

 

 

Τι αρμοδιότητες έχει ο Τεχνικός Ασφαλείας;

 

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του Τεχνικού Ασφαλείας ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν.3850/2010 και περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον εργοδότη και επίβλεψη των εργασιών της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.


2. Ο τεχνικός ασφάλειας:


α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας,
καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:


α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσωνπροστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.


Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:


α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

 

 

Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση για ύπαρξη γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου;

 

Όλες οι επιχειρήσεις µε βάση το άρθρο 43 του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων- Ν.3850/2010. Εκεί ορίζεται και το περιεχόμενό της. Ο εργοδότης έχει την ευθύνη της σύνταξής της, πραγματοποιείται δε από τον τεχνικό ασφάλειας, τον ιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Αθήνα  έκπτωση τεχνικός ασφάλειας  EΛΙΝΥΑΕ για κάθε Επαγγελματικό κλάδο Πανελλαδικά

Άμεση ανταπόκριση , εμπειρία και υπευθυνότητα. Ζητήστε προσφορά ! Επιμόρφωση εργοδοτών εργαζομένωνεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας. Εθνική Νομοθεσία εργασία Τεχνικός Ασφαλείας Συντονιστής Ασφάλειας διαχείριση υγιεινής και ασφαλειας εραζομένων ελληνική νομοθεσία  τεχνικά έργα Διαχείριση ασφάλειας σχολικά κτίρια ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μηχανικοι μηχανολογοι ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τεχνικός ασφαλείας ασφάλεια λιμένα, εργασιακό περιβάλλον έλεγχος ασφαλείας τεχνικό εξοπλισμό εισηγητής σε θέματα Υγιεινής – Ασφάλειας, Τεχνικός Ασφαλείας υποχρέωση  αναγραφής ονομάτων Τεχνικού Ασφάλειας ατρού Εργασίας ωρών απασχόλησής  προσωπικά µέτρα ασφάλειας Σπίρτζης τήρηση αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα τεχνικά έργα Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας Διοίκηση, Κίνδυνος, Ασφάλεια στην εργασία,  Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου εταιρείες χαμηλού κόστους, προδιαγραφές ασφαλείας κανονισμοι ασφαλους λειτουργιας παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας ασπίδια μοντέλα κρανών ΜΑΝ, μέσα προστασίας οφθαλμών προσωπικό Επιθεωρητής Τεχνικός Ασφαλείας Μελέτες Πυρασφάλειας Εργονομία

 

 

Ορυχεία ΆνθρακαΜεταλλεία, Λατομεία Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέριαΧημικές ΒιομηχανίεςΠαραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτωνΠαραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητίνων και τεχνητών ινώνΠαραγωγή πετροχημικώνΠαραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιώνΠαραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακασβεστίουΠαραγωγή λοιπών βασικών προϊόντωνΒιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανώνΠαρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνωνΠαραγωγή εκρηκτικώνΚατασκευή πυροτεχνημάτωνΒιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα:Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδώνΕμφιάλωση υγραερίωνΒιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών:Κατασκευή ειδών εξ αμιαντοτσιμέντουΚατασκευή ειδών από αμίαντοΒασικές μεταλλουργικές βιομηχανίεςΚατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου,εκτός μηχανών και μεταφορικού υλικού:Μεταλλικές κατασκευές (Γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες κατασκευές) Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων μεταφοράς: ΛεβητοποιείαΚατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και αερομεταφορέων Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών: Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου Κατασκευή μεταφορικών μέσων : Ναυπήγηση και επισκευή σκαφώνΚατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως Υφαντικές βιομηχανίες: Βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα, κ.λ.π.) κατασκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω από 2.000 μ3 ειδικά δομικά έργα  Γεωργία Κτηνοτροφία Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες μεταφορές, αποθηκεύσεις εκτός απ' τα συνεργεία συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην Κατηγορία Β'. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή κατηγορία με την επιχείρηση. Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ' τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που υπάγονται στην κατηγορία Β' Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ υποχρεωτικά

 


Άγιο Στέφανο Αθήνα Αγίους Αναργύρους Αιγάλεω Άλιμο Αμπελόκηπους Άνοιξη Άνω Γλυφάδα Αργυρούπολη Βούλα Βριλήσσια Βύρωνα Γαλάτσι Γέρακα  Γλυκά Νερά Γλυφάδα Δάφνη Δροσιά

Ελευσίνα Ελληνικό Ζωγράφου Ηλιούπολη Θησείο Ίλιον Ιλίσια Καλλιθέα Καλαμάκι Καλογρέζα Κεραμεικό  Κερατσίνι Κολωνάκι Κηφισιά Κολωνό Κορυδαλλό Κορωπί ΚυψέληΛούτσα Λυκόβρυση Μαρκόπουλο Μαρούσι Μέγαρα Μελίσσια ΜεταμόρφωσηΜεταξουργείο Μοσχάτο Νέα Ερυθραία Νέα Ιωνία Νέα Μάκρη Νέα Σμύρνη Νέα Φιλαδέλφεια Νέο ΗράκλειοΝέο Κόσμο Νίκαια Ομόνοια Παγκράτι Παιανία Παλλήνη Πάντειο Πατήσια Πετράλωνα Πειραιά Περιστέρι Πετρούπολη Πευκάκια Πεύκη Πικέρμι Πλάκα  Ραφήνα Σπάτα  Σύνταγμα ΦάληροΦίξ Χαϊδάρι Χαλάνδρι Χολαργό Ψυρρή Ψυχικό Μαρούσι Μέγαρα Μελίσσια ΜεταμόρφωσηΜεταξουργείο Μοσχάτο Νέα Ερυθραία Νέα Ιωνία Νέα Μάκρη Νέα Σμύρνη Νέα Φιλαδέλφεια Νέο ΗράκλειοΝέο Κόσμο Νίκαια Ομόνοια Παγκράτι Παιανία Παλλήνη Πάντειο Πατήσια Πετράλωνα Πειραιά Περιστέρι Πετρούπολη Πευκάκια Πεύκη Πικέρμι Πλάκα  Ραφήνα Σπάτα  Σύνταγμα ΦάληροΦίξ Χαϊδάρι Χαλάνδρι Χολαργό Ψυρρή Ψυχικό

ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΙΚΕΡΜΙ ΡΑΦΗΝΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΈΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗ ΖΩΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ριζόκαστρο Ριζούπολη Ρούφ Σύνταγμα Σεπόλια Σταθμός Λαρίσης Τέρμα Ιπποκράτους Τζιτζιφιές Τρείς Γέφυρες Φούρεσι Φωκίωνος Νέγρη Χίλτον  Χαυτεία Ψυρή  Άγιος Αρτέμιος Άγιος Ελευθέριος Άγιος Νικόλαος Άγιος Παντελεήμονας Αθήνα Ακαδημία Αθήνα Ακαδημία Πλάτωνος (Αθήνα)  Ακρόπολη Αναφιώτικα Αλυσίδα Αμπατζήδικα Αθήνας Αμπελόκηποι Αστεροσκοπείο Αττική Βάθη Βείκου Βούθουλας και Μπούθουλας Βοτανικός Γηροκομείο Γκάζι Γκύζη Γούβα Γουδή Ελληνορώσων Ελαιώνας Εξάρχεια Ερυθρός Σταυρός Ευαγγελισμός Ζάππειον μέγαρο Ζάππειο Θησείο Ιλίσια Καλλιμάρμαρο Κεραμεικός Κολοκυνθού Κολωνάκι Κολωνός Κοπανάς Κουκάκι Κουντουριώτικα Κυνόσαργες Κυπριάδου Κυψέλη  Λυκαβηττός Μακρυγιάννη Μεταξουργείο Μοναστηράκι Νέα Φιλοθέη  Νέος Κόσμος Νεάπολη Ομόνοια Παγκράτι Πατήσια Πεντάγωνο  Περισσός  Πετράλωνα Πλάκα Πλατεία Μαβίλη Ποδονίφτης Πολύγωνο Προμπονάς Προφήτης Δανιήλ Προφήτης Ηλίας

Αττική Εύβοια Χαλκίδα Ευρυτανία Καρπενήσι Φωκίδα Καρπενήσι Φθιώτιδα Λαμία Βοιωτία Λιβαδειά Χαλκιδική Πολυγυρος Ημαθία Βέροια Κιλκίς Κιλκίς Πέλλας Έδεσσα Πιερία Κατερίνη Σέρρες Θεσσαλονίκη 

Χανιά Ηράκλειο Λασίθι Άγιος Νικόλαος Ρέθυμνο Δράμα Έβρος Αλεξανδρούπολη Διδυμότειχο Καβάλα Ροδόπη Κομοτηνή Ξάνθη Άρτα Ιωάννινα Γιάννενα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλλονιά Αργοστόλι  Ληξούρι Λευκάδα Ζάκυνθος Χίος Λέσβος Μυτιλήνη Σάμος Αρκαδία Τρίπολη Αργολίδα Ναύπλιο Κόρινθος Λακωνία Σπάρτη Μεσσηνία Καλαμάτα Κυκλάδες  Ερμούπολη Αμοργός Άνδρος Άνω Σύρος Δρυμαλία Εξωμβούργος Θήρα Σαντορίνη Ιητες Κέα Κορθίος Κύθνος Μήλος Μύκονος Νάξος Πάρος Αντίπαρος Ποσειδωνία Σέριφος Σίφνος Τήνος Υδρούσα Ανάφη Αντίπαρος Δονούση Ηρακλεία Κίμωλος Κουφονήσια Οία  Πάνορμος Σίκινος Σχοινούσσα Φολέγανδρος Δωδεκάνησα  Ρόδος Αρχάγγελος Αστυπάλαια Αταβύρος Αφάντος Δικαία Ιαλυσός Καλλιθέα Κάλυμνίος Κάρπαθος Κάσος Κως Λειψοί  Λέρος Λινδος  Μεγίστη    Νίσυρος Νότια Ρόδος Πάτμος Πεταλούδες Σύμη Τήλος Χάλκη Αγαθονησί Όλυμποςς Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Βόλος Τρίκαλα Αχαΐα Πάτρα Αιτωλοακαρνανία Μεσολλόγγι Ηλεία Πύργος Φλώρινα Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Άγιο Όρος

bottom of page