top of page
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτων

 

Η πώληση ενός ακινήτου αποτελεί μία σύνθετη υπόθεση που απαιτεί την συνδρομή συμβoλαιογράφου, δικηγόρου και μηχανικού ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν πλήρη γνώση των στοιχείων των ακινήτων και να μην υπάρχουν αμφότερες αντεγκλήσεις και αντιδικίες.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε έναν ενδεικτικό οδηγό του οποίου η ισχύ δεν θεωρείται καθολική υπό την έννοια ότι κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη και μπορεί να απαιτήσει επιπλέον δικαιολογητικά ή χρονοβόρες διαδικασίες:

 

Τα δικαιολογητικά που έχει υποχρέωση ο πωλητής να επιδείξει στον αγοραστή και αυτός με την σειρά του μέσω ειδικών συμβούλων να ελέγξει, είναι τα ακόλουθα:

 

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα, τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου. Αν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου (κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς). Σε περίπτωση αυθαιρέτων εντός του οικοπέδου, δήλωση οριστικής υπαγωγής στον Ν.4178 και οριστικής εξόφλησης του προστίμου.

 • Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο. (Πριν από οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου, οφείλει να γίνει έλεγχος από δικηγόρο του αγοραστή στο υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του τόπου του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστώσει εάν α) το ακίνητο δεν έχει βάρη, δηλαδή δεν υπάρχουν οφειλές προς τρίτους σε βάρος του ακινήτου, και β)εάν ο πωλητής είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ακινήτου και γ) εάν ο πωλητής διαθέτει νόμιμο και μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας).

 • Φορολογική ενημερότητα πωλητή.

 • Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία δεν του απέφερε κανένα εισόδημα ή, αν του επέφερε εισόδημα, πιστοποιητικό από την ίδια Εφορία ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δήλωσε τα εισοδήματα που προέκυψαν από αυτό.

 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε9 και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και έχει πληρωθεί ο φόρος (Φ.Μ.Α.Π.)

 • Βεβαίωση από το Δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο ότι δεν οφείλεται για το συγκεκριμένο ακίνητο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η προσκόμιση στον αρμόδιο Δήμο αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του ακινήτου και ο τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός της Δ.Ε.Η.

 • Κτηματογραφικό απόσπασμα (με κωδικό ΚΑΕΚ) από την υπηρεσία του Κτηματολογίου αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο ή διαφορετικά βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο. 

 • Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας ή ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

 • Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας  (για μετά το 1983) ή υπεύθυνη δήλωση ανάλογα με το έτος ανέγερσης του ακινήτου (για κτήρια πριν του 1983). Σε περίπτωση απώλειας της οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική η ανασύσταση του φακέλου στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

 • Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου.

 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για μεταβίβαση ακινήτου, το οποίο εκδίδεται από εξουσιοδοτημένο ενεργειακό επιθεωρητή και στο οποίο οφείλεται να αναγράφεται η Ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, ο ηλεκτρονικός Αριθμός πρωτοκόλλου και ο Κωδικός Ασφαλείας του πιστοποιητικού.

 • Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών  εκδιδόμενη από το σύστημα του Ν.4178. Εκδίδεται από πιστοποιημένους στην βάση δεδομένων του ΤΕΕ μηχανικούς και οφείλει να αναγράφει κωδικό ασφαλείας. Η ισχύς της βεβαίωσης είναι μόνο για δύο μήνες επομένως πρέπει να εκδίδεται κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας πώλησης προκειμένου να μην απαιτείται η επανέκδοση της.

 

Για υποβολή προσφοράς από Ενεργειακό Επιθεωρητή και συνδρομή σε ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6934591906.

 

 

 

 

 

 

bottom of page