top of page

Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού και μηχανικού Η/Υ Μετσόβειο ΕΜΠ ilektrologos mixanikos φωτοβολταϊκά συστήματα βιομάζας κέρδη απο ενέργεια επιχειρήσεις επενδύσεις

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή
Τι νομίζω ότι είναι;

 

Οι περισσότεροι πλημμελώς ενημερωμένοι πολίτες και ιδιοκτήτες, αντιμετωπίζουν την υποχρέωση έκδοσης ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, ως μία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την κατοχή ενός ακινήτου ή ως μία επιπλέον διοικητική διαδικασία που επιφορτώνει υποθέσεις όπως αυτής της θεώρησης μισθωτήριου συμβολαίου, της πράξης μεταβίβασης ή πώλησης ακινήτου κ.α.

 

Τι είναι στην πραγματικότητα;

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ και κάθε δημόσια αρχή έγγραφο, που εκδίδεται από αναγνωρισμένο Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε σύγκριση με ένα πρότυπο κτήριο αναφοράς . Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), κατα αναλογία με την γνωστή ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών, ενώ ο Επιθεωρητής υποχρεούται να προτείνει και καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η θέσπιση ενεργειακής επιθεώρησης για τα κτήρια, αποτελεί μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση της αξίας του ακινήτου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια της επιστήμης και της μηχανικής, ενώ παράλληλα το νομοθετικό πλαίσιο του ΚΕΝΑΚ υποχρεώνει τον κατασκευαστή να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες οικοδόμησης, οι οποίοι εγγυόνται την αξία του ακινήτου. Πληροφορεί με απλούς και κατανοητούς τρόπους τον κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή, σχετικά με την τεχνική πληρότητα ή τις αδυναμίες του ακινήτου, καθορίζοντας μονοσήμαντα την τιμή πώλησης ή ενοικίασης του. Θα μπορούσαμε άτυπα να το χαρακτηρίσουμε ως ένα "Χρηματιστήριο ακινήτων", που μπορεί να εξαλείψει το φαινόμενο υπερκοστολόγησης αυτών απο επιτήδειους, την λεγόμενη και ως "φούσκα ακινήτων", που είχε λάβει χώρα την προηγούμενη δεκαετία με τα γνωστά σε όλους μας καταστροφικά αποτελέσματα. 

 

Πως επιλέγω ενεργειακό επιθεωρητή;

 

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 100/6.10.2010, την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, μπορεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε Διπλωματούχος μηχανικός μέλος του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την εξέταση αυτών απο το ΥΠΕΚΑ. Βάσει λοιπόν του ΠΔ, την ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να διενεργήσει οποιοσδήποτε μηχανικός ανεξαρτήτου ειδικότητας. Ωστόσο το αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης (θερμικές απώλειες, ενεργειακό κέλυφος. ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης, ηλιοθερμικά συστήματα, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας κ.α.) αποτελεί κατεξοχήν πεδίο γνώσης, έρευνας και απασχόλησης της επιστήμης του ηλεκτρολόγου/μηχανολόγου μηχανικού. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο και λογικό οι ιδιοκτήτες να αναθέτουν τις εργασίες μελέτης και επιθεώρησης της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων κάθε χρήσεως, σε έμπειρο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο/μηχανολόγο μηχανικό (και όχι σε μη συναφείς ειδικότητες), η τεχνογνωσία και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του οποίου, μπορούν να σας κατευθύνουν εγκυρότερα στην επιλογή των μέσων που θα επιτύχουν την υψηλή ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου σας.

 

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικίας, μόνιμης και παραθεριστικής, γραφείων, εμπορίου, προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονισμού,  κλπ), όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 •  Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια:  Με το πέρας της κατασκευής. 

 •  Υφιστάμενα κτήρια:  Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη. 

 • Υφιστάμενα κτήρια: Για κάθε νέα ανακαίνιση ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη απαιτείται η διενέργεια επιθεώρησης και η προσκόμιση του εγγράφου στην Εφορία για την θεώρηση του μισθωτήριου συμβολαίου.

 •  Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον» που χρηματοδοτεί με μεγάλα ποσοστά την ανακαίνιση της οικίας σας, είναι υποχρεωτική  η έκδοση ΠΕΑ.

 • Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, διατηρητέα κτίρια 

 • Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των 4 μηνών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 που κατήργησε την έως τότε υπάρχουσα εξαίρεση.

 

Ποια κτήρια εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ;

 

Της υποχρέωσης έκδοσης Π.Ε.Α. εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων: 

 • Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται απο τον νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση πρός τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, θα αλλοίνωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό και αναστρέψιμο, τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.

 • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

 • Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση τον σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων -πλην κατοικιών- με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται απο τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

 • Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ. Η έκδοση του ωστόσο θα είναι απο 1.1.2016 υποχρεω-τική και για αυτήν την κατηγορία. 

 

Τι μετράει στην συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου;

 

Στο εμβαδόν του ακινήτου προσμετρούνται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος, αυθαίρετος χώρος).

 

Πού μπορώ να βρω Ενεργειακό Επιθεωρητή; 

 

 • Στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr στο πεδίο «Επιθεώρηση->Ενεργειακή Επιθεώρηση->Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών». Εκεί μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού, και την ύπαρξη μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

 • Στις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 

 • Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ; 

 

Για περιπτώσεις κατοικιών:

 • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 

 • Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)

 • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) 

 

Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (π.χ. γραφεία):

 • έως 1000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) 

 • πάνω από 1000 τ.μ.: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τ.μ.

 

Για πόσα χρόνια έχει ισχύ το Π.Ε.Α.;

 

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη. Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών.  Σε περίπτωση ανανέωσης μισθωτήριου συμβολαίου δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, ακόμα και αν αυτό δεν υπάρχει ή δεν είναι σε ισχύ. Αντίθετα στην περίπτωση θεώρησης νέου μισθωτήιρου συμβολαίου απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ ακόμα και αν αυτό υπάρχει και είναι σε ισχύ.

 

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την διενέργεια επιθεώρησης;

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης υφιστάμενου κτιρίου είναι:

 

 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου/ των κτιρίων (Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας, Αριθμός ιδιοκτησιών, Πίνακας χιλιοστών και πίνακας κατανομής δαπανών σε περίπτωση πολυκατοικίας)

 • Δήλωση Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) εφόσον έχει γίνει αυτή.

 • Το στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας, η Αρχιτεκτονική μελέτη (οπωσδήποτε η κάτοψη του ακινήτου) απο την οποία θα προκύπτουν οι διαστάσεις των εξωτερικών τοιχοποιίων και τα δομικά υλικά που συνθέτουν την τοιχοποιία, η Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, στοιχεία για τυχόν μεταγενέστερες προσθήκες Η/Μ εξοπλισμού (ηλιακός θερμοσίφωνας, φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας κ.α.) και τέλος η Μελέτη θερμομόνωσης (για κτίρια με έκδοση Πολεοδομικής Άδειας μετά το 1980), τα οποία έχουν κατατεθεί στην Πολεοδομική αρχή.

 • Τοπογραφικό σχέδιο με σημειωμένες τις αποστάσεις απο τα όμορα κτίρια και τον προσαντολισμό του κτιρίου.

 • Δεδομένα συντήρησης και ελέγχου των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  (φύλλο συντήρησης καυστήρα).

 • Τιμολόγια καταναλώσεων ενέργειας (ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο, Ξύλο κλπ)

 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα σχέδια δεν υπάρχουν τότε θα πρέπει να γίνει αποτύπωση του χώρου.

 

Ποια χαρακτηριστικά του ακινήτου καταγράφει το Π.Ε.Α.;

 

Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου τα οποία καταγράφονται στην επιθεώρηση είναι κατά βάση ηλεκτρομηχανολογικά και συγκρίνονται με πρότυπα χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογιών του κτιρίου αναφοράς, έτσι ώστε με την σύγκριση τους να προκύψει η ενεργειακή κατάταξη του εξεταζόμενου κτιρίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 

 • τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιρίου (συντελεστής θερμοπερατότητας εξωτερικών τοιχοποιίων και διάφανων επιφανειών),  περιλαμβανομένης και της αεροστεγανότητας μέσω κουφωμάτων.

 • η εγκατάσταση θέρμανσης και το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, περιλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών, της απόδοσής τους, των μονώσεών τους, την περίοδο χρήσης τους κ.α.

 • η εγκατάσταση κλιματισμού με τον βαθμό απόδοσης, την ηλεκτρική του κατανάλωση, την περίοδο χρήσης κ.α.

 • τον εξαερισμό και το φυσικό αερισμό,

 • την ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού κτιρίων άλλων χρήσεων, πλην της κατοικίας,

 • τη θέση και τον προσανατολισμό των κτιρίων, τους συντελεστές σκίασης απο όμορα εμπόδια για κάθε εξωτερικό στοιχείο, περιλαμβανομένων και των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών,

 • τα παθητικά ηλιακά συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7α του Γ.Ο.Κ., και την ηλιακή προστασία,

 • τις επικρατούσες εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, περιλαμβανομένων και των επιδιωκομένων.

 

Συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση:
α) των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, κατά το άρθρο 1 παράγραφος 7β του Γ.Ο.Κ., και άλλων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής, που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
β) της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσω ΣΗΘ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας), 
γ) των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου (τηλεθέρμανση, τηλεψύξη) και
δ) του φυσικού φωτισμού.

Άγιο Στέφανο Αθήνα Αγίους Αναργύρους Αιγάλεω Άλιμο Αμπελόκηπους Άνοιξη Άνω Γλυφάδα Αργυρούπολη Βούλα Βριλήσσια Βύρωνα Γαλάτσι Γέρακα  Γλυκά Νερά Γλυφάδα Δάφνη Δροσιά
Ελευσίνα Ελληνικό Ζωγράφου Ηλιούπολη Θησείο Ίλιον Ιλίσια Καλλιθέα Καλαμάκι Καλογρέζα Κεραμεικό  Κερατσίνι Κολωνάκι Κηφισιά Κολωνό Κορυδαλλό Κορωπί ΚυψέληΛούτσα Λυκόβρυση Μαρκόπουλο Μαρούσι Μέγαρα Μελίσσια ΜεταμόρφωσηΜεταξουργείο Μοσχάτο Νέα Ερυθραία Νέα Ιωνία Νέα Μάκρη Νέα Σμύρνη Νέα Φιλαδέλφεια Νέο ΗράκλειοΝέο Κόσμο Νίκαια Ομόνοια Παγκράτι Παιανία Παλλήνη Πάντειο Πατήσια Πετράλωνα Πειραιά Περιστέρι Πετρούπολη Πευκάκια Πεύκη Πικέρμι Πλάκα  Ραφήνα Σπάτα  Σύνταγμα ΦάληροΦίξ Χαϊδάρι Χαλάνδρι Χολαργό Ψυρρή Ψυχικό
ΠΑΛΛΗΝΗ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΙΚΕΡΜΙ ΡΑΦΗΝΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΈΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΣΗ ΖΩΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ριζόκαστρο Ριζούπολη Ρούφ Σύνταγμα Σεπόλια Σταθμός Λαρίσης Τέρμα Ιπποκράτους Τζιτζιφιές Τρείς Γέφυρες Φούρεσι Φωκίωνος Νέγρη Χίλτον  Χαυτεία Ψυρή  Άγιος Αρτέμιος Άγιος Ελευθέριος Άγιος Νικόλαος Άγιος Παντελεήμονας Αθήνα Ακαδημία Αθήνα Ακαδημία Πλάτωνος (Αθήνα)  Ακρόπολη Αναφιώτικα Αλυσίδα Αμπατζήδικα Αθήνας Αμπελόκηποι Αστεροσκοπείο Αττική Βάθη Βείκου Βούθουλας και Μπούθουλας Βοτανικός Γηροκομείο Γκάζι Γκύζη Γούβα Γουδή Ελληνορώσων Ελαιώνας Εξάρχεια Ερυθρός Σταυρός Ευαγγελισμός Ζάππειον μέγαρο Ζάππειο Θησείο Ιλίσια Καλλιμάρμαρο Κεραμεικός Κολοκυνθού Κολωνάκι Κολωνός Κοπανάς Κουκάκι Κουντουριώτικα Κυνόσαργες Κυπριάδου Κυψέλη  Λυκαβηττός Μακρυγιάννη Μεταξουργείο Μοναστηράκι Νέα Φιλοθέη  Νέος Κόσμος Νεάπολη Ομόνοια Παγκράτι Πατήσια Πεντάγωνο  Περισσός  Πετράλωνα Πλάκα Πλατεία Μαβίλη Ποδονίφτης Πολύγωνο Προμπονάς Προφήτης Δανιήλ Προφήτης Ηλίας

Αττική Εύβοια Χαλκίδα Ευρυτανία Καρπενήσι Φωκίδα Καρπενήσι Φθιώτιδα Λαμία Βοιωτία Λιβαδειά Χαλκιδική Πολυγυρος Ημαθία Βέροια Κιλκίς Κιλκίς Πέλλας Έδεσσα Πιερία Κατερίνη Σέρρες Θεσσαλονίκη 
Χανιά Ηράκλειο Λασίθι Άγιος Νικόλαος Ρέθυμνο Δράμα Έβρος Αλεξανδρούπολη Διδυμότειχο Καβάλα Ροδόπη Κομοτηνή Ξάνθη Άρτα Ιωάννινα Γιάννενα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλλονιά Αργοστόλι  Ληξούρι Λευκάδα Ζάκυνθος Χίος Λέσβος Μυτιλήνη Σάμος Αρκαδία Τρίπολη Αργολίδα Ναύπλιο Κόρινθος Λακωνία Σπάρτη Μεσσηνία Καλαμάτα Κυκλάδες  Ερμούπολη Αμοργός Άνδρος Άνω Σύρος Δρυμαλία Εξωμβούργος Θήρα Σαντορίνη Ιητες Κέα Κορθίος Κύθνος Μήλος Μύκονος Νάξος Πάρος Αντίπαρος Ποσειδωνία Σέριφος Σίφνος Τήνος Υδρούσα Ανάφη Αντίπαρος Δονούση Ηρακλεία Κίμωλος Κουφονήσια Οία  Πάνορμος Σίκινος Σχοινούσσα Φολέγανδρος Δωδεκάνησα  Ρόδος Αρχάγγελος Αστυπάλαια Αταβύρος Αφάντος Δικαία Ιαλυσός Καλλιθέα Κάλυμνίος Κάρπαθος Κάσος Κως Λειψοί  Λέρος Λινδος  Μεγίστη    Νίσυρος Νότια Ρόδος Πάτμος Πεταλούδες Σύμη Τήλος Χάλκη Αγαθονησί Όλυμποςς Καρδίτσα Λάρισα Μαγνησία Βόλος Τρίκαλα Αχαΐα Πάτρα Αιτωλοακαρνανία Μεσολλόγγι Ηλεία Πύργος Φλώρινα Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Άγιο Όρος

 

bottom of page